Integrované cíle

Společnost BEL Sýry Česko, a.s., je součástí skupiny Fromageries Bel se sídlem ve Francii. Je významným výrobcem tavených sýrů uváděných na trh v České republice i v zahraničí. K zajištění Integrované politiky vedení firmy stanovilo Integrované cíle.

Termín splnění těchto cílů je stanoven na 31.12.2020.

V Želetavě 31.1. 2020

Ing. Vítězslav Trojan - ředitel závodu