Nadace BEL

Nadace Bel již více než 10 let spolupracuje s řadou partnerských organizací, uznávaných nevládních organizací a místních charitativních organizací, které mají společný cíl: poskytnout udržitelné řešení pro zlepšení výživy dětí.

Hlavním cílem nadace Bel je podpora a propagace dobrovolnické činnosti a komunitního ducha mezi zaměstnanci. Nadace Bel se již od svého založení v roce 2008 snaží o lepší
a zdravější život dětí. V posledních dvou letech zaměřila své úsilí na rozvoj školních jídelen. Kromě toho, že jídelny hrají zásadní roli při uspokojování základních výživových potřeb velkého počtu dětí na celém světě, jsou také místem učení, místem, kde se děti setkávají
a vyrůstají. Naše nadace podporuje charitativní a nevládní organizace, které poskytují konkrétní řešení na místní úrovni. Je tak plně v souladu s posláním naší skupiny prosazovat zdravější a odpovědnější potraviny pro všechny.

Závazek nadace Bel zaznamenal mimořádný ohlas v roce 2020, kdy svět čelil bezprecedentní zdravotní krizi, která upozornila na sociální roli, kterou mohou společnosti hrát. Přestože naší hlavní prioritou je ochrana našeho ekosystému – zejména ekosystému našich zaměstnanců – nadace se i nadále angažuje v jiných oblastech společně se svými partnerskými charitativními organizacemi. Například v roce 2020 jsme mohli podpořit 33 projektů, které pomohly tisícům zranitelných dětí.

Ve všech našich dceřiných společnostech naši zaměstnanci rovněž podpořili solidární akce, které jsou aktuálně velmi potřebné. Angažovanost v místních charitativních organizacích významně pozvedla hodnoty naší rodinné firmy.

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY

Od roku 2010 uděluje nadace Bel každoročně granty týmům zaměstnanců, kteří se snaží zlepšit každodenní život nejzranitelnějších dětí. Aby mohli zaměstnanci své projekty realizovat, mají možnost požádat nadaci o finanční podporu prostřednictvím výzvy k předkládání projektů. Tento program je k dispozici pro všechny zaměstnance skupiny po celém světě. Reaguje na specifické a konkrétní potřeby organizací v nejrůznějších místních podmínkách.

V České republice v roce 2020 výherní grant podpořil Dětský domov z Jemnice v hodnotě 3,500. Naši zaměstnanci tak pomohli zorganizovat týdenní lyžařský pobyt pro osiřelé nebo osamělé děti žijící v dětském domově.