Naše historie

 • Ikona 1865

  1865

  Společnost BEL byla založena v roce 1865. Jejím zakladatelem byl Jules Bel, jehož první továrna na výrobu vyzrálých sýrů byla postavena ve francouzském městě Orgelet. Po jeho smrti přebral rodinný podnik jeho syn Leon, který po první světové válce začal vyrábět tavené sýry a založil společnost s ručením omezeným Fromageries Bel.

 • Ikona 1921

  1921

  V roce 1921 Leon Bel nechal patentovat sýr Veselá kráva®, který byl jedinečný svojí formou, balením, ale i průlomovou reklamou v televizi. Expanze firmy BEL započala v roce 1929, kdy byly vybudovány první výrobní závody ve Velké Británii a Belgii. Mimo mezinárodní expanze se rozrostlo i portfolio produktů o sýr Bonbel® a Babybel®

 • Ikona 1957

  1957

  V roce 1957 přebíral vedení firmy zeť Leona Bela, Robert Fievet, který byl v čele společnosti až do roku 1996. V současné době je v čele vedení firmy vnuk Roberta, Antoine Fievet, a rodinná tradice i nadále pokračuje.

 • 1902

  Zpracování mléka na mlékařské výrobky se v Želetavě datuje od roku 1902. V budově vedle tehdejšího pivovaru se denně zpracovalo asi 200 litrů mléka.

 • 1907

  V roce 1907 bylo v Želetavě založeno mlékárenské družstvo. Družstvo v roce 1910 uvedlo do provozu mlékárnu, která denně zpracovala asi 1 500 litrů mléka.

 • 1945

  V roce 1945 došlo k uzavření a likvidaci mlékárny. Po uzavření mlékárny následovalo v roce 1953 v rámci centralizace potravinářského průmyslu i uzavření tamějšího pivovaru. Chátrajícího objektu se ujalo vedení národního podniku Mlékařské závody v Moravských Budějovicích. Celý pivovar byl potom přebudován na zrací sklepy a tavírnu sýrů.

 • 1955

  Od 1. ledna roku 1995 je Želetavská sýrárna akciovou společností.

 • 1957

  Sýrárna zahájila v současných prostorách výrobu v roce 1957. Z původních dvou balících automatů na tavené sýry se další modernizací a rozšířením zařadila dnes Želetavská sýrárna, co do kapacity, výroby a jakosti svých výrobků, mezi největší a nejmodernější mlékárenské závody České republiky.