Mise a hodnoty BEL

Zdravější a odpovědnější stravování pro všechny

Naší misí je přinášet zdravější a odpovědnější stravování pro všechny spotřebitele na celém světě, na více místech, při více příležitostech. Nabízíme škálu zdravých potravin, které každému umožní vychutnat si skvělé mléčné, ovocné a rostlinné výrobky.

Dopřát každému zdravou a udržitelnou stravu je prioritní výzvou pro celou společnost. Ve snaze nalézt dlouhodobá řešení průběžně vylepšujeme naše produkty. Jako rodinná firma si uvědomujeme, jak je důležité orientovat se v našich aktivitách na budoucí generace.

Naše hodnoty

Firemní hodnoty společnosti Bel prezentují tři základní prvky firemní kultury.

DARE – Odvaha jednat je podmínkou naší pozice lídra a umožňuje všem zaměstnancům činit a přijímat rozhodnutí v komplikovaném a nepředvídatelném světě. Pružnost naší organizace spolu s nadšením našich týmů vytváří prostor, který je otevřený změnám a tvořivosti. Naše odvaha jednat se tak stává hnacím motorem inovací a dobrého výkonu ve všech našich činnostech.

CARE – Odpovědný přístup je pro nás filozofií, která řídí vztahy uvnitř i vně naší společnosti, a odráží se i v našem logu: „For all for Good“. Pevně věříme ve vztahy, které jsou blízké, přímočaré a náročné, ale současně i čestné. Vytváříme atmosféru vzájemné důvěry
a respektu, jež podněcuje růst, dává chuť jednat a umožňuje dosáhnout úspěchu. Jsme pevně přesvědčeni, že stejně jako naše značky, tak i optimismus a nadšení přinášejí pozitivní změny ve společnosti.

COMMIT – Naše aktivní zapojení vede jak k individuální, tak i společné zodpovědnosti dosahovat vynikajících výkonů. Naše aktivní zapojení také znamená brát v úvahu očekávání všech zájmových skupin: zaměstnanců, spotřebitelů, institucí, zákazníků a dodavatelů. Rozvíjením kompetencí, vysokými požadavky na kvalitu a respektováním životního prostředí přispíváme k dosahování ambicí skupiny Bel pevně přesvědčeni, že stejně jako naše značky, tak i optimismus a nadšení přinášejí pozitivní změny ve společnosti.