BEL Sýry Česko a.s.

Pražská 218, 675 26 Želetava
Česká republika

IČ: 60714603
DIČ: CZ60714603

Společnost je registrována pod značkou B 1375 dne 1. 1. 1995 u Krajského soudu v Brně.

Závod Želetava

Pražská 218, 675 26 Želetava
Česká republika

Komerční zastoupení Praha

Thámova 32, 186 00 Praha 8
Česká republika

Máte otázky, nápady anebo podněty?

Napište nám.

V případě, že potřebujete odpovědi na Vaše otázky o společnosti BEL, našich výrobcích anebo aktuálních společenských tématech, které se týkají našich výrobků, vyplňte prosím formulář.

Předem Vám děkujeme za Vaše podněty.

    Whistleblowing – Systém upozorňování postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení