Integrovaná politika

Společnost BEL Sýry Česko a.s., je součástí skupiny Bel se sídlem ve Francii. Je významným výrobcem tavených sýrů a v posledních letech i svačinových krabiček, obsahující sýry Bel a jiné komponenty, uváděných na trh v České republice i v zahraničí. Vedení společnosti stanovuje obecné záměry a směr působení organizace v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální politiky a zavazuje se k jejich plnění.